KWS
   
 

SMILLA KWS

SE_2016_17_NY

Rhizomaniasorter

 

Utmärkt stocklöpningstolerans

 

Smilla KWS är en Rhizomaniasort som lämpar sig väl för tidig sådd enligt NBR:s stocklöpningsförsök där den har haft minst antal stocklöpare. De särskilda stocklöpningsförsöken sås extra tidigt för att provocera fram eventuella sortskillnader. 2016 t.ex. var den tidigaste sådden redan den 29:e februari.

Tittar man på växtsättet växer Smilla KWS medelhögt med 2,6 cm i nackhöjd. I renhet har Smilla KWS den tredje bästa siffran bland de 10 marknadssorterna med 91,6%.

Sockerhalten ligger på 18,1% och total sockerskörd är 16,2 ton/ha. Enligt NBRs beräkningar ger detta Smilla KWS en merintäkt på 1146 kr jämfört med medeltalet av 2016 års samtliga marknadssorter.

Vad gäller bladsvampar har KWS sorter generellt en något bättre motståndskraft mot mjöldaggsangrepp medan alla marknadssorter ligger ganska jämnt i mängden angrepp av de övriga svamparna såsom Ramularia, rost och Cercospora. Den bättre motståndskraften mot mjöldagg kan göra att man kan vänta lite längre med första svampbehandlingen och i vissa fall till och med slippa den avslutande svampbehandlingen.

När ska jag välja Smilla KWS? Om jag inte behöver en sort med speciella sjukdomstoleranser så är Smilla KWS ett utmärkt val. Notera även att Smilla KWS har en bättre stocklöpningstolerans än övriga sorter med motsvarande intäkt och därför är ett säkrare val vid tidig sådd.

Siffrorna som redovisas här är från NBRs officiella sortförsök. Det är siffror som jämför sorternas tre-års snitt. Merintäkten är beräknad på 2017 års avtal, och det enda som inte finns med i den siffran är fröpriset eftersom det inte var bestämt när NBR gjorde sina beräkningar.

KWS Sorter

Sortnamn Sort
SMILLA KWS Nyhet! Rhizomaniasort
ORLENA KWS Aphanomycessort
DAPHNA Nyhet! Nematodsort
CANTONA KWS Nematodsort
RAGNA KWS Nyhet! Nematodsort

 
KWS